O enrarecemento dos bens públicos e comúns no chamado Barrio do Cura.

Barrio do curaEstes días lemos na prensa do sistema que o proxecto de especulación urbanística no chamado “Barrio do Cura” é de inminente realización. Aprobados todos os requerimentos administrativos, o proxecto só depende dunha achega de capital por parte dun/s magnate/s ruso/s indeterminado/s. Ainda máis

Nace en Vigo a Rede de Solidariedade Popular.

Rede de Solidariedade Popular

Dende que en 2008 estoupara a “crise económica”, instauráronse en todo o territorio do estado español políticas de austeridade que se traduciron nun aumento do desemprego e da poboación en risco de exclusión, na perda de poder adquisitivo, no incremento dos suicidios, na instauración da precariedade como forma de vida… En definitiva: miseria e sufrimento para unha gran parte do pobo.

Sigue lendo

Que é a Sanidade?

A sanidade é o conxunto de bens e servizos que se empregan para protexer e preservar a saúde das persoas.

Que é a saúde?

Dereito humano básico, inalienable e inexcusable no tempo do que debe gozar cada persoa no grao máximo. Este dereito establece que cada persoa debería ter acceso a unha atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible e de calidade satisfactoria. O concepto de saúde non implica tan só unha ausencia de dolencias e enfermidades, senón, e sobre todo, un benestar físico e emocional. Ainda máis

A Boia entrevista a… Lucía Maina.

PERIODISTA-COMUNICADORA SOCIAL, DIFUSORA DA LOITA CONTRA OS MONOCULTIVOS DE TRANSXÉNICOS E O USO DE AGROTÓXICOS NA ARXENTINA.

entrevista 4

Como te implicaches na loita contra os tranxénicos?

Básicamente porque como periodista comecei a investigar sobre as denuncias e loitas que se viñan dando entre a veciñanza de Córdoba, da cal tamén son veciña. Ainda máis

Superpoboación e superpoderes.

Superpoboación

O ser humano hoxe aprópiase de máis da metade da produción anual de biomasa. “Onde está o límite ao seu crecemento?”, pregúntase Alan Weisman no seu último libro, no que investiga a distribución da “superpoboación” nun planeta que se converte en campo de batalla polos recursos. Cita por exemplo, o caso dos recursos hídricos de Gaza e Cisjordania, únicos da contorna sen esgotar. Os territorios baixo control de Israel, teñen capacidade para soster a 3 millóns de persoas, mais xa son 12. Necesitan máis auga da que dispoñen, e as súas reservas esgótanse, como as do petróleo no planeta. Ainda máis

“Caliban e a bruxa. Mulleres, corpo e acumulación orixinaria.”

1.14.4

Gustaríanos recomendar este libro, pois consideramos fundamental para comprender a situación actual na que nos atopamos entender o pasado e as loitas que nel se desenvolveron. Silvia Federici fálanos das movementos milenaristas e heréticos, a loita polo común, mulleres e a herejía, as loitas urbanas, a política sexual, o surximiento do Estado e a contrarrevolución, a privatización da terra, a depreciación do traballo feminino, a época da quéima de bruxas, a caza de mulleres… que se sucederon en Europa e no “novo mundo”. A historia das mulleres e da dura represión que sufriron non deixa de ser a mesma historia que esta sucedendo hoxe día, diferentes épocas diferentes medios
represivos, diferentes formas de resistencia e liberación.

Porque só a acción faranos libres…, Nin un paso atrás!!!
Pode descargar a obra en http://www.traficantes.net/libros/caliban-y-la-bruja

Cárcere=Tortura