O engano da “produtividade laboral”.

”Se non se aumenta a produtividade e se non se teñen os custos salariais adecuados, a empresa acaba fechando e ese traballador que quere cobrar máis ao final non acaba cobrando máis que o paro … para sair da crise económica os traballadores deben traballar máis e, desgraciadamente, gañar menos…os empresarios xa están gañando menos, e incluso hai moitos que xa están perdendo.” Gerardo Díaz Ferran.Ex-presidente da CEOE(1).

Gerardo_Díaz_Ferrán_(2010)

Ainda máis

Alebrije.

1.12.5 montse

É un cabalo? É un mamut? É un sapo? É un nudista ortodoxo?

O alebrije é una figura imaxinaria formada por partes de diferentes animais, tanto reais como fantásticos. A súa presencia no territorio mexicano esténdese por toda a nación, mais é na cidade de México onde radica a súa orixe. Alí, o cartoneiro Pedro Linares López traballaba no seu taller de piñatas, máscaras e figuras de papel maché que logo vendía no Mercado de la Merced . Ainda máis

A onde carallo van os impostos?

impostosOs cidadáns somos adoutrinados na crenza de que cos impostos estamos a contribuír coa sociedade. Trátase dun pacto ineludible co que renunciamos ao ben individual a favor do ben común. Pero dende o comezo ese pacto nace en falso, pois nin os cidadáns poden escoller se queren contribuír, ou en que medida, nin tampouco poden escoller a que van destinados os seus cartos. O todopoderoso Estado, encarnado na casta política que pide o voto en eleccións pero que non pide opinión no resto da lexislatura, é quen rouba e decide. Ainda máis

Asemblea aberta

O xoves 8 de maio, as 19 horas no Bou Eva, A Boia fará unha asemblea aberta co obxetivo principal de abrir o equipo da revista á cidadanía. Calquera pode vir, coñecer como funciona A Boia por dentro, e buscar o seu xeito de participar.

A asemblea tamén será ocasión para compartir diferentes visións do que debería ser este pequeno, pero prometedor, medio de comunicación alternativo e popular.

asemblea aberta

 

 

Somos parte do problema ou da solución?

O obxectivo do Traballo Social é procurar un Sistema máis xusto e equitativo, eliminando barreiras que dificultan o acceso de determinadas persoas e colectivos ao estatus de benestar e sendo promotores de cambio social. O noso lugar está co pobo, somos moitas veces o único altofalante que poden ter persoas que doutro xeito xamais serían escoitadas nin visibilizadas. Sabemos que as nosas intervencións son sostidas e validadas en canto que loitamos a prol dos Dereitos Humanos recoñecidos pola lexislación internacional. Deberiamos ser abandeiradas da indignación, técnicas proactivas nas propostas de solución e insubmisas dun sistema cruel e inhumano. Ainda máis

Que son as pensións e a seguridade social?

As pensión da seguridade social son un mecanismo de solidariedade mediatizado polo Estado polo cal se protexe a quenes, debido á desigualdade no reparto da riqueza, de outra  maneira verían mermados os seus ingresos de forma significativa ou serían incluso excluídos do sistema. É a seguridade social a que nos protexe das consecuencias da enfermidade, dos accidentes no traballo, a maternidade, a invalidez, a vellez e o desemprego. Ainda máis