Camile Claudel

Escultora que raiou con luz propia aínda que foi eclipsada polo seu mestre e amante, August Rodin. Sempre a deixaron nun segundo plano como artista, e os seus enredos con Rodin foron tan tempestuosos que tanto el como a súa propia familia ordenaron que fora ingresada nun psiquiátrico en contra da súa vontade. Alí estivo trinta anos e finalmente morreu.

ilustrisimasAutoría: Ilustrísima’s

https://instagram.com/ilustrisimas/

 

A historia do pobo galego.

“Historia do pobo galego“ é unha obra colectiva feita en no verán 1975 por antrifranquistas galegos exiliados na veciña cidade d’Oporto.
Deseñada e impresa n’Oporto, esta historieta composta dunha ristra de quince viñetas de 8×15 cm a toda cor pregadas en acordeón para facilitala sua difusión clandestina de “peto a peto” na Galiza, cousa da que se ocupou a Unión do Pobo Galego.

Esta pequena gran testemuña da loita do pobo galego contra o fascismo foi achegada A Boia dous antigos membros daquel colectivo que prefiren manterse no anonimato e que simplemente desexan unha difusión libre dela.

exilio 3