Que é unha revolución?

As revolucións é ese punto de inflexión da historia no que agroma un novo sistema político e social. As revolucións son o xeito máis rápido e directo que ten unha sociedade para superala dominación, inxustizas e consecuencias do sistema establecido e as súas crises.

mijail_bakunin

Mijail Bakunin: “O pobo só ten tres camiños para ceibarse da súa miserable sorte; os dous primeiros son a taberna e a iglesia; o terceiro é a revolución social.”

 – Que é unha revolución?

Enténdese por revolución o movemento social que implica un cambio radical que racha coa orde establecida e que cambia as relacións de poder dentro dun sistema determinado de xeito permanente.

Sigue lendo