A Boia entrevista a… Lucía Maina.

PERIODISTA-COMUNICADORA SOCIAL, DIFUSORA DA LOITA CONTRA OS MONOCULTIVOS DE TRANSXÉNICOS E O USO DE AGROTÓXICOS NA ARXENTINA.

entrevista 4

Como te implicaches na loita contra os tranxénicos?

Básicamente porque como periodista comecei a investigar sobre as denuncias e loitas que se viñan dando entre a veciñanza de Córdoba, da cal tamén son veciña. Ainda máis