Nace en Vigo a Rede de Solidariedade Popular.

Rede de Solidariedade Popular

Dende que en 2008 estoupara a “crise económica”, instauráronse en todo o territorio do estado español políticas de austeridade que se traduciron nun aumento do desemprego e da poboación en risco de exclusión, na perda de poder adquisitivo, no incremento dos suicidios, na instauración da precariedade como forma de vida… En definitiva: miseria e sufrimento para unha gran parte do pobo.

Sigue lendo