A expansión do dereito legal.

Dereito legal 1Non é casual que o recorte no Estado social vaia acompañado dun incremento da capacidade punitiva do Estado, dunha maior persecución da disidencia política, da protesta social e da pobreza. A reforma do Código Penal impulsada polo Ministro de in-Xustiza Gallardón, supón unha quebra do Estado de Dereito, recentemente debilitado con outras reformas, como as Taxas Xudiciais. Ainda máis

Declaración universal dos dereitos animais.

CánidoA pesar da existencia dunha Declaración Universal dos Dereitos Animais proclamada no ano 1977 pola Liga Internacional dos Dereitos do Animal e posteriormente aprobada pola ONU e a UNESCO, día a día coñecemos novos casos de violacións destes dereitos supostamente universais para todos os animais. Lembramos aquí uns anacos desta Declaración e animámoste a defendelos na realidade máis próxima, denunciando os casos de maltrato ou abandono dos que teñas coñecemento, esixindo no teu concello  unha recollida e trato digno para os animais abandonados e, por suposto, non mercando animais, senón adoptando ou acollendo un animal das Protectoras de Animais da túa zona. Ainda máis

A Boia entrevista a… Eneko Pérez, activista polos Dereitos Animais.

1. Cal é o principio básico do movemento polo dereitos animais?

Entre nós, os animais humanos, existen múltiples diferencias. Sen embargo entendemos que todas ellas son irelevantes á hora de establecer relaciones de respeto e igualdade porque recoñecemos unha serie de caracteristicas cruciais que nos levan a considerar ao resto de suxeitos merecedores dese respeto e desa igualdade.

Sigue lendo