Que son as forzas e corpos de seguridade do estado? (Terceira Parte)

repartindo leña

Como evitan as forzas de seguridade as consecuencias destas irregularidades?

Partindo de que as Forzas de Seguridade son parte do estado e, polo tanto, responsabilidade dos gobernos, o sistema actual protexe e tapa as faltas cometidas
polos membros das mesmas a través de diferentes mecanismos. Ainda máis