Que son as forzas e corpos de seguridade do estado? (Segunda Parte)

Que irregularidades cometen?

Emprego desproporcionado da violencia. En moitas ocasións as forzas de seguridade empregan a forza a pesar de haber un clima pacífico na protesta. Isto é o que sucedeu, por exemplo, en maio de 2011 en Plaça Catalunya, onde se cargou contra a xente que estaba a protestar sentada no chan. Ainda máis

Que son as forzas e corpos de seguridade do estado? (Primeira Parte)

Organismos públicos que:

  • funcionan como brazo executivo do poder xudicial.
  • fan cumprir as leis ditadas polo lexislativo a través do emprego da forza.
  •  “teñen como misión protexer o libre exercicio dos dereitos e liberdades e garantir a seguridade cidadá” (artigo 104.1 da Constitución Española ).

Ainda máis