Porque é importante informarse sobre economía

As persoas que estamos preocupadas por mellorar a sociedade precisamos abrir un debate. Denunciamos as barbaridades do sistema pero non profundizamos sobre o uso que fai a oligarquía sobre certos termos. Termos como “paro”, “débeda”, “diñeiro”, “inflación”, “mercados”, “capital”, “produtividade”, … sobre os que moitos receptores teñen limitado o seu concepto. Palabras repetidas constantemente nos medios como dogmas inalterables.

Money money Ainda máis