A Boia entrevista a… Serxio Reguira Gómez, presidente pola plataforma pola defensa da Ría de Vigo “Cíes”

Cando se constituiu a Plataforma Pola Defensa da ría de Vigo “CÍES”(PDRV)?

Aínda que se levaba traballando case un ano, a Plataforma constituiuse legalmente no mes de outubro de 1.993.

Cales son os obxectivos fundamentais que persegue a Plataforma?

En términos xerais, loitar para acadar un saneamento integral da Ría, a defensa do medio ambiente, potenciar unha maior produtividade natural e a mellora da calidade de vida da cidadanía. Ainda máis